Italiano  |  English  |  Român  |  Български
THE PROJECT PARTNERS GALLERY MEDIA REVIEWS
 
 
ARIES
ARIES
 
 
  Partners  
 
ТЕРИТОРИАЛЕН КОМИТЕТ UISP - ЧИРИЕ СЕТИМО КИВАСО (ИТАЛИЯ)
UISP
Водещият партньор, Териториален комитет UISP - Чирие Сетимо Кивасо, принадлежи към UISP (Unione Italiana Sport Per tutti - Италиански Съюз Спорт за Всички). Това е асоциация за спорт за всички, чиято цел е правото на практикуване на спорт да се предостави на всички. Спорт за Всички се асоциира основателно с идеите за здраве, качество на живот, образование и социални връзки. Спорт за Всички интерпретира ново право на гражданство, той принадлежи към "политиките за живот" и има значителен опит с редица конкурентни дейности.

Асоциацията популяризира чрез спортни дейности приобщаването на хората, като признава и оценява техните нужди, без значение от различията във възрастта, способностите, уврежданията, сексуалните различия и различната мотивация за упражняване на спортове. Единственото различие, срещу което асоциацията се бори, са социалните неравенства и липсата на равни възможности.
ФОНДАЦИЯ КУРАЖ (БЪЛГАРИЯ)
UISP
Фондация "Кураж" от Пловдив, България, е дългогодишен партньор на UISP - Чирие Сетимо Кивасо, с няколко съвместни проекти през последните три години. Фондацията фокусира дейността си върху хора от групи в неравностойно положение. Тя вдъхва кураж на сираци и млади хора от трудна семейна среда, ромско население, безработни и хора с увреждания. Тя създава възможности за хора от уязвими групи, като им предоставя шанс да развият нови компетенции при обучение на работното място и да придобият опит в междукултурна среа чрез спорт и дейности за културен обмен.

Чрез работата си по различни европейски проекти, Фондацията допринася за повишаване на осведомеността сред българските граждани по отношение на законодателството, политиките и стратегиите за развитието на Европейския съюз, процеса на европейската интеграция и последствията от него за обикновените хора.
АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЯ-СПОРТ-ТУРИЗЪМ (РУМЪНИЯ)
UISP
Асоциацията за Екология-спорт-туризъм, румънският партньор, е основана през 1996 година с цел възпитаване на младите хора да ценят и съхраняват околната среда и тяхното приобщаване към спортни и туристически дейности; като израз на отговорна гражданственост в демократична Румъния. Асоциацията е изпълнила редица проекти на национално ниво, които включват ученици от гимназиални училища и ги стимулират да изследват и ценят природата, да работят в екипи и да предотвратяват отрицателни явления като пристрастеност към наркотици, насилие и расизъм.

Асоциация "Екология-спорт-туризъм" има ценен предходен опит и много силна мотивация да ползва опита ва другите партньори и да осъществява в Румъния дейностите по проекта ARIES.
БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР, ГРАЦ (АВСТРИЯ)
UISP
Българо-австрийски културен център, Грац, е сдружение с нестопанска цел, което популяризира културното сътрудничество между България и Австрия чрез редица дейности в сферата на културата, включващи концерти за съвременна и класическа музика, изложби на картини и фотоси, презентации на книги и филми.

По повод на различни национални чествания, Центърът ежегодно организира мероприятия с традиционни музикални и танцувални концерти, дегустация на традиционни ястия и изложби за австрийските граждани. Той работи в тясно сътрудничество с местната администрация в Грац, с училищата, в които учат млади български имигранти и с други неправителствени организации.

Българо-австрийският културен център в Грац участва в социални дейности насочени към интеграцията на българските имигранти в Австрия, предимно деца и младежи, и дейности за предотвратяване на отрицателни явления като дискриминация, насилие и употреба на наркотици. Поддържането на мрежа от контакти с други европейски партньори разширява обхвата на дейностите на Центъра и увеличава перспективите в културен аспект. Това добавя стойност и има положителни ефекти за всички партньори.
 
  design and coding by Recode_ARIES 2010 All rights reserved.