Italiano  |  English  |  Român  |  Български
THE PROJECT PARTNERS GALLERY MEDIA REVIEWS
 
 
ARIES
ARIES
 
 
  Gallery
 
 
2 – 7 април 2009 Уъркшопове, кръгла маса и спортен турнир в Торино, Италия

Първи модул на дейност в България – 16 май 2009, Пловдив

Септември – Октомври 2009, Румъния

Октомври 2009, България

14-17 май 2010, последно мероприятие в Румъния

22 май 2010, събитие в Грац

6 юни 2010, последно мероприятие в България

 
  design and coding by Recode_ARIES 2010 All rights reserved.