Italiano  |  English  |  Român  |  Български
THE PROJECT PARTNERS GALLERY MEDIA REVIEWS
 
 
ARIES
ARIES
 
 
  Partners  
 
Comitatul Teritorial UISP Ciriè Settimo Chivasso (Torino, Italia)
UISP
Partenerul principal al proiectului “Aries” este Comitatul Teritorial UISP Ciriè Settimo Chivasso (Torino, Italia). UISP este o asociație cu un obiectiv bine definit: rӑspȃndirea practicii sportive ȋn ȋntreaga populație indiferent de vȃrstӑ, sex, abilitate și dizabilitate. Moto-ul ce reprezintӑ asociația, “Sportul pentru toți”, este direct proporțional cu ideea de sport ca practicӑ pentru a ȋmbunӑtӑți sӑnӑtatea, calitatea vieții, educația, relațiile sociale și pentru a genera ȋn același timp, integrare ȋntre diverse culturi, avȃnd ca și consecințӑ un nou ideal de citadinanțӑ.

Cu acest scop, sunt nenumӑrate proiectele internaționale coordinate de Comitatul Teritorial Uisp Ciriè Settimo Chivasso, care au ca denominator comun apropierea ȋntre popoare diverse prin activitatea sportivӑ. “Steua polarӑ” al comitatului, Roberto Rinaldi, are o experiențӑ substanțialӑ ȋn proiecte sportive internaționale. Pentru a cita un exemplu din moltitudinea de activitӑți, se subliniazӑ coordonarea acestuia reprezentȃnd ONG-ul Uisp “Peace Games” (cu parteciparea substanțialӑ a diverselor ONG-uri italiene din Africa) al “Turului ciclistic al solidarietӑții” din martie 2009, un adevӑrat tour pe bicicletӑ de 1300 km de la Dakar la Bamako. Scopul inițiativei era acela de a importa pe continentul african o nouӑ idee de sport mai atentӑ la exigențele sociale și ambientale. Proiectul se laudӑ cu un atȃt de mare succes, ȋncȃt va fi repetat ȋntre 13 și 23 ianuarie 2010.
Fundația “Courage” (Plovdiv, Bulgaria)
UISP
Fundația “Courage” (Plovdiv, Bulgaria) este un partener consolidat al Comitatului Teritorial Uisp Ciriè Settimo Chivasso, colaborȃnd la diferite proiecte ȋn ultimii trei ani. Acitivitӑțile fundației sunt adresate mai ales persoanelor ce provin din grupuri sociale defavorizate. “Fundația Curaj” se preocupӑ de punerea ȋn act a valorilor purtate chiar de numele sӑu: ȋncurajarea orfanilor și tinerilor cu dificultӑți familiare, populației rom, fӑrӑ loc de muncӑ și cu handicap.

A ȋncuraja ȋseamnӑ a crea oportunitӑți pentru grupuri vulnerabile, oferindu-le posibilitatea de a dezvolta noi competențe lavorative și noi experiențe culturale ȋn sport și activitӑți de schimb reciproc. Muncind ȋn cadrul a diverse proiecte internaționale, fundația ȋmbogӑțește cunoștiințele citadinilor bulgari privind legislația europeanӑ și influențeazӑ, sensibilizȃnd, politica strategicӑ a Uniunii Europene pentru devoltare și procese de integrare.
Asociația de promovare a sportului, a turismului și a ecologiei (Romȃnia)
UISP
Asociația de promovare a sportului, a turismului și a ecologiei (Romȃnia) a fost fondatӑ ȋn 1996 cu scopul de a promova respectul ȋntre tineri. Sportul și turismul sunt considerate mijloace principale pentru ȋmbunӑtӑțirea educației și responsabilitӑții tinerelor generații din democrația romȃneascӑ. Asociația a pus ȋn aplicare un numar bun de proiecte la nivel internațional care vizeazӑ elevii de liceu, cu intenția de a–i ȋncuraja sӑ cunoascӑ lumea, sӑ exploreze și sӑ respecte natura, sӑ ȋmbunӑtӑțeascӑ spiritul de muncӑ de echipӑ și sӑ previnӑ fenomene negative precum consumul de droguri, violența și rasismul.

Asociația “Ecologie-Sport-Turism” deține o prestigioasӑ experiențӑ pe plan internațional pipӑratӑ cu o motivație puternicӑ de a ȋnvӑța din experiențele celorlalți partners pentru a exporta activitӑțile proiectului “Aries” ȋn Romȃnia.
Asociația culturalӑ bulgaro-austriacă din Graz
UISP
Asociația culturalӑ bulgaro-austriacă din Graz este o asociație non-profit care promoveazӑ colaborarea culturalӑ ȋntre Bulgaria și Austria prin intermediul a diferite activitӑți precum concerte de muzicӑ modernӑ și clasicӑ, expoziții de picturӑ și fotografie, prezentӑri de cӑrți și film.

În fiecare an, cu ocazia a diferite celebrӑri naționale, Asociația organizeazӑ evenimente cu muzicӑ tradiționalӑ, dansuri populare, gustӑri de produse tipice și exhibiții pentru citadinii austriaci. Asociația colaboreazӑ ȋn strȃnsӑ legӑturӑ cu administrața localӑ din Graz, cu școli ȋn care studiazӑ imigrații bulgari și altre organizații non-profit.

Asociația este omplicatӑ ȋn activitӑți sociale privind integrarea imigraților bulgari ȋn Austria, precum copii și tineri, prevenind fenomene negative ca discriminarea, violența și consumul de droguri. Colaborӑri cu alți parteneri europeni alimenteazӑ obiectivele și prospectivele culturale ale asociației. Acest lucru adaugӑ valoare și efecte de "fecundație ȋncrucișatӑ" tuturor partenerilor.
 
  design and coding by Recode_ARIES 2010 All rights reserved.