Italiano  |  English  |  Român  |  Български
THE PROJECT PARTNERS GALLERY MEDIA REVIEWS
 
 
ARIES
ARIES
 
 
  Добре Дошли!

Публикавано от: Териториален комитет на Италиански Съюз Спорт за Всички (ИССВ) – Чирие Сетимо Кивасо (Торино, Италия), Фондация "Кураж", Пловдив (България), Румънска асоциация за спорт и култура (Румъния) и Българо-австрийски културен център, Грац (Австрия).
 
  Проектът "ARIES" означава футбол, "дънк", ракета или "шах и мат" на расизма...

18 месеца спорт за противопоставяне на дискриминацията и неравенството, 18 месеца спорт в трудни и необлагодетелствани райони в Европа, 18 месеца спорт в мултиетнически райони, в които хората се опитват да изградят основите на Европейската демокрация и равните човешки права. Тук е вълнуващото предизвикателство на създателите и организаторите на "ARIES": да създадат единство между народите, да се борят със стереотипите и предразсъдъците, да отхвърлят насилието и да го заменят с чисто състезателния дух. Спортът може да е синоним на превенция: защита срещу физически заболявания, но също и щит срещу най-страшния бич на човечеството - расизма.

Ние спортуваме, за да укрепим тялото и ума... Вие можете да упражнявате спортове, за да засилите близостта между народите. Уебсайт, който обяснява проекта; фен клуб във Facebook, за да обсъждаме, да си взаимодействаме и да се замислим заедно върху расизма.

Проектът "ARIES" – един вълнуващ проект с послание: "Срещу расизма чрез спорт".
 
  design and coding by Recode_ARIES 2010 All rights reserved.