Italiano  |  English  |  Român  |  Български
THE PROJECT PARTNERS GALLERY MEDIA REVIEWS
 
 
ARIES
ARIES
 
 
  activities    
 

2-7 APRILE: WORKSHOPS (Ateliere de lucru): masӑ de dezbateri și turnee sportive la Torino (Italia)

Workshop-ul a fost organizat de Comitatul Teritorial Uisp Ciriè Settimo Chivasso.
citeste mai departe...

16 MAI 2009, PLOVDIV (Bulgaria),
primul modul de activitӑți ȋn Bulgaria


Organizat de Fundația Curaj (partner ȋn Bulgaria) și de Asociația de șah Rokada.
citeste mai departe...

30 SEPTEMBRIE, 2 OCTOMBRIE 2009,
Douӑ moduluri de activitӑți ȋn Romȃnia


Organizate seminarii și turnee sportive. Organizația principalӑ a fost Asociația Ecologie, Sport, Turism.
citeste mai departe...

14 OCTOMBRIE 2009,
al doilea modul de activitӑți ȋn Bulgaria


Activitӑți organizate de Fundația Curaj (Bulgaria) cu susținerea comunei Jagoda și al clubului cupei cetӑțenilor
citeste mai departe...

NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2009

"Aries" pe Facebook!
citeste mai departe...

14-17 MAI 2010,
ultimul transfer în România


Între 14 și 17 mai a avut loc ultima etapă a proiectului pe tărâmul românesc.
citeste mai departe...

22 MAGGIO,
trasferta a Graz


Il giorno 22 maggio una comitiva è partita alla volta di Graz (Austria) per dare vita al penultimo modulo dell’intera iniziativa
read more...

6 IUNIE 2010,
ultimul transfer în Bulgaria


Pe 6 iunie a avut loc în Plovdiv, Bulgaria, activitatea ultimului modul al proiectului ARIES.
citeste mai departe...
  2-7 Aprilie: Workshops (Ateliere de lucru), masӑ de dezbateri și turnee sportive la Torino (Italia)

Workshop-ul a fost organizat de Comitatul Teritorial Uisp Ciriè Settimo Chivasso.

Participanții la eveniment au fost reprezentanții ONG-urilor locale, școli, autoritӑți locale și grupuri de tineri din țӑrile partner ale proiectului. Au participat circa patruzeci de persoane din Bulgaria, Romȃnia, Austria și doi reprezentanți ai Turciei.

Obiectivul principal al evenimentului a fost cel de a educa diverșii reprezentanți conform ideei de "Sport ȋmpotriva rasismului" pentru creșterea gradului de conștientizare și permiterea exportӑrii acesteia ȋn Austria, Bulgaria și Romȃnia. Workshop-urile erau bazate pe metode interactive și practicӑ ȋn domeniu. Participanții la Aries au fost martorii unui turneu sportiv organizat pentru copii defavorizați din Romania și Bulgaria (orfani, copii rom, copii cu handicap, finanțat de cӑtre un alt proiect UE). Obiectivul era cel de a constata cum sportul poate chiar sӑ fie folosit ca instrument de creare a integrӑrii ȋmpotriva oricӑrei diferențe. S-a discutat, ȋn plus, despre legislația UE privind drepturile copiilor și politicile de combatere a discriminӑrii și a rasismului.

16 Mai 2009, Plovdiv (Bulgaria): primul modul de activitӑți ȋn Bulgaria

Organizat de Fundația Curaj (partner ȋn Bulgaria) și de Asociația de șah Rokada.

Primul modul a inclus un grup de 30 de tineri ȋntre 11 și 16 ani din șase școli diferite din Plovdiv și 4 copii din orfelinatul Olga Skobeleva din același oraș. Doi profesori/psihologi au organizat seminarii și dezbateri privind conceptul de Diferențӑ: "ce ȋnseamnӑ a fi diferiți? Diferențele sunt factori pozitivi sau negativi? Cum trebuie sӑ ne apropiem de diferențe?"

Turneul de șah a fost creat folosind ca model jocul olimpic, cu participarea a șase echipe mixte. Fiecare copil iși reprezenta țara și concura fӑcȃnd parte dintr-o echipӑ mixtӑ alӑturi de alți tineri de aceeași vȃrstӑ nemaiȋntȃlniți ȋnainte de acest eveniment. Evenimentul a fost urmӑrit de jurnaliști ai ziarului Maritza și al teritorialului Plovdiv. Sunt disponibile articolele.

30 septembrie, 2 octombrie 2009: Douӑ moduluri de activitӑți ȋn Romȃnia:

Organizate seminarii și turnee sportive. Organizația principalӑ a fost Asociația Ecologie, Sport, Turism.

Primul modul a vӑzut implicați miniștri oficiali, profesori și ONG-uri care lucreazӑ ȋn sectorul sportiv.

Cel de-al doilea modul a avut ca pioni principali elevi din liceele din zonele de risc ale Bucureștiului (populație rom). Dezbaterea a conținut tratarea politicilor europene privind lupta ȋmpotriva discriminӑrii și a egalitӑții ȋn drepturi, opinii și experiențe personale, idei pentru combaterea discriminӑrii.

14 Octombrie 2009: al doilea modul de activitӑți ȋn Bulgaria

Activitӑți organizate de Fundația Curaj (Bulgaria) cu susținerea comunei Jagoda și al clubului cupei cetӑțenilor, din regiunea numitӑ Stara Zagora.

Jagoda a fost aleasӑ ȋncȃt face parte dintr-o zonӑ cu un numӑr mare de minoritӑți (Rom). Seminarul a inclus o parte interactivӑ cu psihologi și prezentarea proiectelor precedente.

Turneul a fost un campionat ȋntre echipe mixte, formate chiar ȋnainte de ȋnceperea jocului. Idea era aceea de a introduce copii ce aparțin grupurilor de mare risc ȋn activitӑți sportive și discuții privind efectele discriminӑrii. O televisiune localӑ a transmis diverse momente ale evenimentului și a luat interviu președintelui partner-ului leader (Comitatul Teritorial Uisp Ciriè Settimo Chivasso).

Noiembrie – Decembrie 2009: "Aries" pe Facebook!

A fost creat fansclub-ul Aries pe Facebook pentru a permite tinerilor participanți sӑ interacționeze discutȃnd liber și fӑcȃnd schimb de materiale (foto, video, etc). Web-ul va fi folosit ca și canal comunicativ principal ȋntre școli, ONG-uri și perteneri. Introduceți ȋn bara de cӑutare din Facebook "Aries Project" și deveniți fan!

Între 14 și 17 mai a avut loc ultima etapă a proiectului pe tărâmul românesc

O delegație a Comitatului Teritorial piemontez a mers în București pentru a întâlni diverși exponenți ai asociației partner din România ("Asociația ecologie, sport, turism"), organizând împreună un seminar +ntr-o salè de clasă urmat de un turneu de volei în sala de sport al comunei Snagov, lângă București. Au participat la eveniment diferite clase din diverse licee din București și din împrejurimi.

Tinerii au fost împărțiți in echipe mixte, în conformitate cu valorile fondamentale a proiectului: egalitate și prietenie.

La sfârșitul jocurilor, fiecare tânăr a primit câte o medalie comemorativă, în timp ce delegația italiană a primit ca și cadou un dvd cu prezentarea liceului din Snagov.

Totul s-a încheiat cu înmânarea unei plăci comemorative președintelui comitatului teritorial UISP, Roberto Rinaldi, de către directorul liceului. După turneul de volei a avut loc unul de bowling, bazat tot pe echipe mixte.

22 May 2010, transfer to Graz (Austria)

The 22th of May a comitive of the Uisp Committee flew to Graz (Austria) for the penultimate module of the project… read more

The association partner of the project, the "Bulgarish – Osterreichischer Kulturverein" of Graz proposed a concert of classical music.Pe 6 iunie a avut loc în Plovdiv, Bulgaria, activitatea ultimului modul al proiectului ARIES

În acea zi, organizată de Fundația Curaj din Plovdiv, partenerul bulgar al proiectului, au fost implicați 65 de tineri cu vârsta între 11 și 15 ani, reprezentând diferite școli ale orașului.

Două doamne psiholog au realizat o activitate cu scopul de a dezvolta relațiile sociale între copii și de a elimina diversitățile, în conformitate cu obiectivul principal al proiectului: "Împotriva rasismului în Europa prin sport".

Ziua a continuat cu activități sportive, volei și ștafete, cu scopul de a implica toți copiii fără nici un fel de discriminare. Fiecare copil a îmbrăcat câte un tricou ARIES și a primit câte un fanion drept suvenir, într-un ambient de mare prietenie și petrecere.

 
  ARIES 2009 All rights reserved.   design and coding by Recode_