Italiano  |  English  |  Român  |  Български
THE PROJECT PARTNERS GALLERY MEDIA REVIEWS
 
 
ARIES
ARIES
 
 
  activities

2-7 APRILE: WORKSHOPS (Ateliere de lucru): masӑ de dezbateri și turnee sportive la Torino (Italia)

Workshop-ul a fost organizat de Comitatul Teritorial Uisp Ciriè Settimo Chivasso.
citeste mai departe...
  All about the project

Oriunde ȋn lume poți auzi susținӑtorii pe stadioane strigȃnd cȃt pot de tare numele propriei echipe. Nu are importanțӑ jocul... nu are importanțӑ țara ȋn care te gӑsești... nu face diferențӑ dacӑ ești ȋntr-o mare metropolӑ sau intr-o comunӑ micӑ, dacӑ partida face parte dintr-un mare campionat sau e doar un meci amical... Ceea ce conteazӑ este echipa.
 
 

16 MAI 2009, PLOVDIV (Bulgaria),
primul modul de activitӑți ȋn Bulgaria


Organizat de Fundația Curaj (partner ȋn Bulgaria) și de Asociația de șah Rokada.
citeste mai departe...

30 SEPTEMBRIE, 2 OCTOMBRIE 2009,
Douӑ moduluri de activitӑți ȋn Romȃnia


Organizate seminarii și turnee sportive. Organizația principalӑ a fost Asociația Ecologie, Sport, Turism.
citeste mai departe...

14 OCTOMBRIE 2009,
al doilea modul de activitӑți ȋn Bulgaria


Activitӑți organizate de Fundația Curaj (Bulgaria) cu susținerea comunei Jagoda și al clubului cupei cetӑțenilor
citeste mai departe...

NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2009

"Aries" pe Facebook!
citeste mai departe...

14-17 MAI 2010,
ultimul transfer în România


Între 14 și 17 mai a avut loc ultima etapă a proiectului pe tărâmul românesc.
citeste mai departe...

22 MAGGIO,
trasferta a Graz


Il giorno 22 maggio una comitiva è partita alla volta di Graz (Austria) per dare vita al penultimo modulo dell’intera iniziativa
read more...

6 IUNIE 2010,
ultimul transfer în Bulgaria


Pe 6 iunie a avut loc în Plovdiv, Bulgaria, activitatea ultimului modul al proiectului ARIES.
citeste mai departe...


  Dar ce s-ar ȋntȃmpla dacӑ echipa s-ar forma exact ȋnaintea competiției? Dar dacӑ, ȋn plus, jucӑtorii unei echipe ar fi fete și bӑieți din diferite țӑri, culturi, religii și etnii, ar putea sӑ mai existe un spirit de echipӑ? Ar mai exista susținӑtorii lor?

Da… toate acestea ar mai putea exista… s-a verificat ȋn cadrul lui Mondialito, un minicampionat mondial organizat de comitatul Uisp teritorial Settimo-Ciriè. ȋn aprilie, anul trecut, asociații sportive și profesori scolastici din Italia, Bulgaria, Romȃnia, Austria și Turcia au promovat Mondialito cu efort și voințӑ de fier, deoarece cred ȋn sport ca mijloc de promovare a integrӑrii și de combatere a discriminӑrilor și a rasismului. Susținuți de Fundația Courage din Bulgaria, Asociația Ecologie, Sport, Turism din Romȃnia și de Asociația austriaco- bulgarӑ din Austria, aceștia au importat ȋn propriile țӑri de origine ceea ce de util au ȋnvӑțat ȋn Italia, rӑspȃndind aceste ȋnvӑțӑturi ȋn propriile orașe, cartiere și ȋn grupurile cele mai expuse riscurilor. Toate inițiativele și activitӑțile din cele patru țӑri parteners – Italia, Bulgaria, Romȃnia și Austria- fac parte din proiectul “Aries”, cu scopul de a lupta ȋmpotriva rasismului prin sport și finanțat de programul “Libertate, dreptate și citadinanțӑ” promovat de Comisia Europeanӑ.


Bulgaria și Romȃnia sunt neonații membri al Uniunii Europene... dar sunt și cei mai sӑraci. Schimbӑri radicale ȋn stilul de viațӑ ȋn ultimii 20 de ani au pus bazele, ȋn același timp, democrației, sӑrӑciei și marilor probleme sociale. Rasismul ȋn Bulgaria s-a ȋndreptat mai ales ȋmpotriva populației Rom, vӑzutӑ ca o etnie de origini diferite și inferioarӑ. Rasismul ȋn Romȃnia s-a dezvoltat imediat dupӑ cӑderea comunismului ȋn 1989. Grupuri de neo-naziști ȋn primul rȃnd, au ridicat baricade și bariere ȋmpotriva populției Rom vӑzutӑ ca formatӑ din hoți și necivilizați. Cu toate cӑ rasismul este condamnat ȋn toatӑ Europa, ȋn diverse țӑri multe forme de rasism sunt legate de istorie, culturӑ, religie și probleme economice.

Studii și cercetӑri asupra factorilor de risc al rasismului, și violența ca și consecințӑ, demonstreazӑ cӑ mult mai important decȃt orice factor individual este acumuratea acestor factori. Adolescenții, expuși ȋn mod particolar, nu pot schimba familia și ambientul. Ceea ce se poate face este sӑ-i incurajӑm sӑ practice sport ca și mijloc de integrare, ca un mod de a controla și a consuma energia negativӑ și de rӑspȃndire ȋn același timp de educație și respect. Sportul este un instrument perfect pentru a face sӑ creascӑ autostima și spiritul de muncӑ de echipӑ. Poate fi deasemenea folosit pentru a ridica ȋntrebӑri și probleme despre demnitatea umanӑ și lupta ȋmpotriva discriminӑrii ȋn toate formele sale. Argumente ca citadinanța europeanӑ și drepturile comune, care ar putea, ȋntr-un alt mod, fi percepite ca abstracte, se demonstreazӑ a fi interesante dacӑ introduse ȋn propuneri legate sportului cu relative seminare. O dovadӑ ce susține aceastӑ idee este entuziasmul demonstrat de cӑtre partecipanții la proiectul Aries de-a lungul seminarilor și turneelor de echipe mixte.
 
  ARIES 2009 All rights reserved.   design and coding by Recode_